TypeOnsite Course
DateFeb 25, 2022 - Feb 26, 2022
Time2 дні
PlaceЛьвов
Seat2/16
Certificate% of quiz marks
Price5999 грн.

Учасники тренінгу: керівники, лідери команд, менеджери проєктів, IT команди, проєктні команди, групи співробітників, які хочуть стати ефективною командою.
Кількість учасників не більше 16.

Мета тренінгу: розвинути навички ефективного командної взаємодії в учасників тренінгу, навчити створювати максимально ефективну команду, показати на практиці, як розвивається команда і що може зробити її сильнішою. Передати нові й ефективні інструменти управління командою для підвищення її продуктивності ..

Рівень складності навчальних ігор, кейсів і вправ підібрані таким чином, щоб Ви та ваша команда побачили, які незалучені ресурси можна використовувати для досягнення максимальної ефективності.
Ефективна зворотний зв’язок членів команди (по спеціальних бланках) в процесі взаємодії передає розуміння психологічних нюансів, які потрібно враховувати в командній роботі.

На тренінгу команда починає розуміти, що для виконання завдань, які ставить перед нею тренер, потрібні нові знання і навички. Team Leader і його команда з кожним новим завданням використовують нові навички взаємодії та дивуються з того, як продуктивність команди швидко зростає. Рішення задач в строго обмежений час, що вимагає активної участі кожного учасника, ще більше згуртовує вашу команду. Кожен учасник отримує можливість максимально проявити себе і свої здібності, показати групі в чому його цінність.

Завдання тренінгу:

  • Виявити потреби й можливості розвитку для конкретної команди і її лідера
  • Навчити персонал навичкам ефективної взаємодії
  • Визначити сформовані відносини між учасниками, згуртувати команду
  • Відкрити лідеру і членам команди їх індивідуальні особливості та ресурси
  • Визначити й розподілити ролі в команді
  • Опрацювати проблемні ситуації
  • Навчити вирішувати нестандартні завдання та ситуаційні проблем
  • Навчити команду самостійно підтримувати позитивне робочий настрій і командний дух
  • Розвинути емоційний інтелект групи та індивідуально у кожного учасника

Зміст тренінгу:
1. Робота членів команди над власними цілями, мотивація в команді.
2. Визначення цінностей команди.
3. Розвиток емоційного інтелекту.
Самоаналіз своїх переживань, вміння поставити себе на місце іншого, вміння визначати емоційний стан колег. Особливості темпераментів членів команди і як їх зробити ресурсними.
Методи управління своїм емоційним станом особливо в стані стресу, а лідер навчиться відчувати настрій членів своєї команди, керувати емоційним станом колег. Як результат — толерантне ставлення один до одного, вміння цінувати та поважати індивідуальні особливості партнера.

Визначення рівня емоційного інтелекту у групи й кожного учасника до тренінгу і після нього для визначення змін.
4. Моніторинг ефективності команди визначається при вирішенні командою реального завдання.
5. Моніторинг індивідуальної ефективності лідера і кожного учасника в командну взаємодію.

Team Leader вчиться застосовувати на практиці метод коучінгу, ставить правильні питання команді.
Тренер надає можливість керівнику команди максимально проявляти себе, управляти й експериментувати, застосовуючи нові прийоми на практиці в безпечному середевищі, допомагає і підтримує його.
7. Етапи розвитку групи та створення команди. Відмінні риси групи від команди, які допомагає успішному формуванню команди.
8. Психологічні особливості в роботі команди і як їх потрібно враховувати при постановці нових завдань, розподілі на підгрупи, введення або виведення членів команди.
9. Методи ефективної комунікації в команді.
Ефективна зворотний зв’язок по відношенню один до одного без критики і образ. Попередження та вирішення конфліктів.
Уміння ставити питання, аргументувати та відстоювати свою думку, слухати та чути один одного — це обов’язкові умови для ефективного спілкування.
10. Методи роботи з проблемними ситуаціями.
Рівень сприйняття проблеми й підхід до її вирішення.
Як перевести проблему в задачу.
Метод виявлення причини проблеми «П’ять чому» або метод kaizen на практиці.
11. Метод японського управління якістю цикл PDCA
Plan-Do-Check-Act «Планувати, діяти, перевіряти, коригувати». Відпрацьовуємо на практиці і формуємо навички.
12. Секрети ефективного мозкового штурму, правила, особливості поведінки модератора та учасників МШ.
13. Методи прийняття рішень.
Метод «Восьми кроків» – як перейти з «туманної ситуації» до конкретних дій. Які психологічні особливості групи потрібно враховувати при ухваленні рішення групою, наприклад, розрахунок часу на конкретну задачу і постановка реальних цілей.